Преглед на файлове

Add undocumented API feature: list of TV Channels

master
djib преди 5 месеца
родител
ревизия
69ae89806d
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      pyfbx/api.py

+ 3
- 0
pyfbx/api.py Целия файл

@@ -261,4 +261,7 @@ SYSTEMS = {
"Delete_a_frecord": _M("DELETE pvr/finished/{id}", "Delete a frecord", []),
"Getting_the_list_of_media": _M("GET pvr/media/", "Getting the list of media", []),
},
"Tv": {
"Getting_the_list_of_channels": _M("GET tv/channels/", "Getting the list of channels", [])
}
}

Loading…
Отказ
Запис