Standaard branch

master

69ae89806d · Add undocumented API feature: list of TV Channels · Geupdate 3 maanden geleden

Branches

7rc0

b94e3da287 · Doc updated with new CLI opts · Geupdate 9 maanden geleden

19
0
dev

5e2f5a849a · 9rc0 · Geupdate 9 maanden geleden

2
1
feat

6900501878 · Cover Exception · Geupdate 9 maanden geleden

30
0
fix

f047900516 · Removed defaults from namedtuple for python < 3.7 · Geupdate 9 maanden geleden

46
0
fstring

4c0823329b · Tests with python 3.5 · Geupdate 9 maanden geleden

43
0
log

6904c0baa9 · NoMdns, Logs and script · Geupdate 9 maanden geleden

58
0
python3.5

f047900516 · Removed defaults from namedtuple for python < 3.7 · Geupdate 9 maanden geleden

46
0