djib преди 5 месеца
родител
ревизия
4989275968
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      weather_to_freemobile.py

+ 1
- 1
weather_to_freemobile.py Целия файл

@@ -59,7 +59,7 @@ class WeatherToFreemobile():
fc = self.owm.daily_forecast(city, limit=number_of_days+1)
f = fc.get_forecast()

return_message = []
return_message = ["{} :".format(city)]
for weather in f:
weather_date = weather.get_reference_time('date')
date_diff = weather_date.date() - datetime.date.today()

Loading…
Отказ
Запис