A basic guitar tablature editor written in JavaScript
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
djib f89df8465a Merge branch 'master' of https://djib.fr/djib/TablatureJS.git 9 miesięcy temu
.gitignore Create .gitignore file 9 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 10 miesięcy temu
README.md Update demo link 10 miesięcy temu
mootools-1.2.4-core-yc.js Add initial 0.1.0 version 10 miesięcy temu
tablaturejs.html Add initial 0.1.0 version 10 miesięcy temu
tablaturejs.png Add screen capture 10 miesięcy temu

README.md

TablatureJS

A basic guitar tablature editor written in JavaScript.

A demo is available here.

If you want your own instance you need to download both the html and js files, put them in the same directory, and open the html file in a browser.

You should get a screen similar to the one below.

TablatureJS in action