A simple Ruby script to move JPEG from a directory to another creating a year/month/day structure
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
djib ad0e679965 Add ruby script 7 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 7 miesięcy temu
README.md Initial commit 7 miesięcy temu
movefromexif.rb Add ruby script 7 miesięcy temu

README.md

movefromexif

Simple Ruby script to move JPEG from directory to another creating a year/month/day structure