A simple Ruby script to move JPEG from a directory to another creating a year/month/day structure
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
djib ad0e679965 Add ruby script 10 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 10 miesięcy temu
README.md Initial commit 10 miesięcy temu
movefromexif.rb Add ruby script 10 miesięcy temu

README.md

movefromexif

Simple Ruby script to move JPEG from directory to another creating a year/month/day structure