A simple Ruby script to generate a CSV file from all JPEG EXIF data within a directory
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

51 lines
1.0KB

 1. #!/usr/bin/env ruby
 2. # == Summary
 3. # Generates a exifs.csv file from JPEGs in a directory
 4. # and subdirectories.
 5. #
 6. # == Usage
 7. # ./exif2csv.rb [path_to_images]
 8. #
 9. # If [path_to_images] is not entered, program will browse
 10. # subfolders.
 11. #
 12. # == Version History
 13. # v0.0.2 - current
 14. # v0.0.1 - 2010/08/27
 15. #
 16. # == Issues
 17. # - Includes empty lines for JPEGs with no exifs
 18. require 'csv'
 19. require 'rubygems'
 20. require 'mini_exiftool'
 21. class Exif2CSV
 22. @@header = ['FocalLength', 'Aperture', 'ExposureTime', 'ISO', 'Lens']
 23. def self.generate_csv(directory)
 24. CSV.open('exifs.csv', 'wb') do |csv|
 25. csv << @@header
 26. Exif2CSV.get_images(directory).each do |image|
 27. csv << Exif2CSV.read_exifs(image)
 28. end
 29. end
 30. end
 31. private
 32. def self.get_images(directory)
 33. Dir.glob(File.join(directory,'**','*.jpg'), File::FNM_CASEFOLD)
 34. end
 35. def self.read_exifs(photo)
 36. exifs = MiniExiftool.new photo
 37. exifs.to_hash.values_at(*@@header)
 38. end
 39. end
 40. if ARGV.empty?
 41. Exif2CSV.generate_csv '.'
 42. else
 43. Exif2CSV.generate_csv ARGV[0]
 44. end