Share some of my dotfiles across configurations
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
djib d746f192c0 Reopen files in last edit position 7 miesięcy temu
README.md Add .vimrc configuration 10 miesięcy temu
inputrc Add inputrc with vim mode 10 miesięcy temu
install.sh Make backup instead of asking for confirmation 10 miesięcy temu
vimrc Reopen files in last edit position 7 miesięcy temu

README.md

Dotfiles

A repo to share some dotfiles across multiples machines.