Share some of my dotfiles across configurations
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
djib d746f192c0 Reopen files in last edit position 3 miesięcy temu
README.md Add .vimrc configuration 6 miesięcy temu
inputrc Add inputrc with vim mode 6 miesięcy temu
install.sh Make backup instead of asking for confirmation 6 miesięcy temu
vimrc Reopen files in last edit position 3 miesięcy temu

README.md

Dotfiles

A repo to share some dotfiles across multiples machines.