Share some of my dotfiles across configurations
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

75B

Dotfiles

A repo to share some dotfiles across multiples machines.