Преглед на файлове

Make backup instead of asking for confirmation

master
djib преди 5 месеца
родител
ревизия
a35ce2576f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      install.sh

+ 1
- 1
install.sh Целия файл

@@ -4,7 +4,7 @@ DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
link_config () {
local name="$1"
echo "Installing $name"
ln -si "$DIR/$name" "$HOME/.$name"
ln -sb "$DIR/$name" "$HOME/.$name"
}

if [ ! -d ~/.vim/bundle ]; then

Loading…
Отказ
Запис